eco-mov SERvicios

Vol sortir de "la crisis" , la situació en que es troba li resulta insoportable

Citation
, XML
Autores

Abstract

En las empresas, en general, hay veces que falta una Visión, conocida y compartida por todos sus componentes.

Los objetivos no se persiguen desde el convencimiento interior de cada uno de quienes participan en su obtención.

Y esta situación se da, pese a la buena voluntad de los empleados y directivos, por existir
barreras interiores, no explicitadas, que influyen en las actitudes y clima del conjunto,
frenando, desviando o no enfocando el camino para alcanzar los resultados deseados.

  1. Hem reviscut el proces de gestació , la posta en marxa i el cami fet fins al dia d’avui
  2. Hem escoltat algunes idees 
  3. Hem imaginat “nous paradigmes”
  4. Hem incubat, expresat i escrit diversos futurs “que ens agraden”
 1. Ja Tenim una Visió de com son les coses quan ens agraden i ens donen satisfaccions
ELS EIXOS DE LA VISIÓ 
 • Som valorats en la industria de la Mobilitat elèctrica per 
  • la efectivitat de les nostres “certificacions”, Les Xarxes de usuaris de bicicletes elèctriques donen testimonis , experiències, anècdotes, imatges, vídeos , texts amb opinions i valoracions. Periodicament eco-mov , participa en la publicació de l’informe eQlimaTICs,  un informe que mostra  Les percepcions dels usuari 

ELS INDICADORS QUE MOSTREN QUE DONEM PASSOS QUE ENS ACOSTEN A LA VISIÓ

  • Hem generat Complicitats + 
  • Hem establert convenis
  • Hem fet ConTactes 
  • Hem “respirat la atmosfera” de una part del sector de la Mobilitat, la relacionada amb el mon de l’esport i el glamour i caprici , la part de la industria de la mobilitat que te passió per els vehicles i les activitats esportives del mon del motor

Vol dir que ha de haver un Gir Copernicà en “les formes de fer” en la “forma de comunicar” en “els models de negoci”


Que es ? Que pot ser ? que vol ser ?eco-mov

La Visió eco-mov actua com orientador per aquelles persones que tenen frens per convertir se en usuaris de l@ eleQtrica, la bici que te impulsa
eco-mov  te un pla per la tardor  i la campanya de nadal de 2011

La Meta es participar de forma activa i dinamitzadora de la Revitalització dels petits negocis
gracies a les sinergies generades i gestionades per eco-mov 
gracies a les compensacions que rep per part de aquells que s’en gaudeixen dels serveis que eco-mov ofereix


un pla que es desenvolupa en un territori Horta – Guinardo I QUE GIRAAL VOLTANT DEL LOCAL DEL CARRER Duero 1

Un pla que considera diversos col·lectius ( La GenT Gran amb una ruta per els casals )  arees d’influencia del territori (El Qorner de Pitagores, Eivissa , Maragall ) aquells que operen en els sectors del turisme i les diverses tipologies de establiments comercials i professionals)


es RecolectOr de Les percepcions dels usuari 
“publica periodicament”  certificacions