Recent Articles

PubliciniOS

Nuevos canales de comunicación para el siglo XXI

Propuesta a Grandes firmas y oficinas de las nuevas cajas de ahorro ubicadas en los territorios de
Gracia, Manresa, Mataró y Vall d’Aro

Anuncios

Les 169 primeres Tastades de la €leQtriQa

169 persones poden tenir una actitud favorable al canvi de actitud davant de allò que desconeixen

La bicicleta elèctrica ES DESCONEGUDA per joves, adults i grans. ES DESCONEGUDA per les dones i ES DESCONEGUDA per els homes.

En l’espai “Tasta l@ es gratis i et donem les gracies” de la €leQtriQa, La Qarpade La Qalició X 1 Mobilitat + Sana, Volem mostrar Les avantatges que la bicicleta elèctrica aporta a la vida de les persones de qualsevol edat en qualsevol territori on es desenvolupi per viure

La bicicleta elèctrica facilita els desplaçaments i evita la contaminació del planeta que provoques amb qualsevol dels mitjans de mobilitat que fem servir ara. + MOBILITAT + SANA + NETA

Tasta l@ eleQtriQa

es gratis i et donem les gracies

Opinions abans i despres de Tastar l@

Els Menus de Agrotur

"la fira comença quan ha acabat la fira"

llavors del Qorner de Agrotur llençat en la fira de Cornella Agrotur 2011
broten amb la complicitat dels expositors
germinen amb la complicitat

El Qorner de Agrotur

te efectes i son bons

l’espai que recull la evolució de L@ €leQtriQa la Qarpa de la QAlició X 1 Mobilitat + Sana
en Agrotur

Invita2 al somni de Agrotur

+ Valor es Agrotur

Un somni per Revitalitzar la economia real, aquella que fa respira cada dia els territoris i genera les €nergie$ que donen vida a les persones que hi viuen, treballen i els visiten.

La EleQtriQa films

per el publireportatge per distribuir als mitjan de Comunicació

eQlimaTICs

Observacions sobre l'estat emocional i l'us de les eines de la comunicació i internet

En diversos mons i territoris

enQüentros x +QAlició

Anecdotes i Testimonis

En boca dels protagonistes aquells i aquelles que s’incorporen als programes + Q que llença MultiOna.com de Innogran

eco-mov SERvicios

Vol sortir de "la crisis" , la situació en que es troba li resulta insoportable

En las empresas, en general, hay veces que falta una Visión, conocida y compartida por todos sus componentes.

Los objetivos no se persiguen desde el convencimiento interior de cada uno de quienes participan en su obtención.

Y esta situación se da, pese a la buena voluntad de los empleados y directivos, por existir
barreras interiores, no explicitadas, que influyen en las actitudes y clima del conjunto,
frenando, desviando o no enfocando el camino para alcanzar los resultados deseados.